top of page
  • Petr Ďurana

Lékařské prohlídky

Všichni hráči klubů v soutěžích ČBF, tedy i našeho klubu BK Děčín, musí povinně absolvovat lékařskou prohlídku v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou č. 391/2013 Sb. vydanou MZ ČR k Zákonu č. 373/2011 Sb. Evidenci prohlídek všech našich hráčů zajišťuje náš klub.


Lékařské prohlídky je možné absolvovat u praktického lékaře. Preventivní sportovní prohlídky provedené odborným tělovýchovným lékařem nabízí oddělení sportovní medicíny v Ústí nad Labem - zátěžové vyšetření č. 2 (bez spirometrie) za 600 Kč, více informací zde.

Příslušnou „Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti“ naleznete pod tímto odkazem.


Lékařem vyplněnou a potvrzenou žádost hráč předá svému trenérovi nejpozději do konce září. U hráčů, kteří hrají za více kategorií, stačí pouze jedno potvrzení.


Náš klub lékařské prohlídky svým hráčům neproplácí.
Štítky:

Vybrané příspěvky
Poslední příspěvky
Archiv

↓Vybrat měsíc↓

bottom of page